مدیریت

اکبری ندرلو
آدرس ایمیل سایت
info[at]freedownload.ir
نام مقام تلفن
آقای ندرلو مدیر کل، مدیر تالار، مدیر فروشگاه
آقای اکبری مدیر کل، مدیر فنی, مدیریت نویسندگان، مدیریت تبلیغ تلفن: 09351757285