- ریلیز HI2U

میسل از شما دعوت میکند برای تبدیل شدن به قهرمان و به نویسنده یک رمان در همان زمان. در واقع شما این رمان را بر اساس تصمیم گیری های شما است. Mesel یک بازی جدید در سبک اکشن و ماجراجویی است که توسط Burak Dabak ساخته شده و برای سیستم های PC منتشر شده است. در این بازی بازیکن میتواند ماجراجویی خود را ارسال و همچنین میتواند با استفاده از ویژگی فلش بک خاطرات پنهان از گذشته در رمان خود بازگردد. هر انتخاب شما سبب باعث به شکل گیری یک رمز و راز جدید در رمان میشود و به همین دلیل موفقیت در راه بستگی به بازیکن دارد. اسناد مهمترین ابزارهی این بازی هستند, شما در بیمارستان رها شده‌اید به همین دلیل شما باید تمامی سوابق, یادداشت ها و نامه ها را پیدا کنید حتی بعضی از این اسناد را گذشتگان در این بیمارستان به جای گذاشته بودند, علاوه بر این بسیاری از اسناد دیگر را شما پیدا خواهید کرد که از پرونده‌های واقعی گرفته شده است. در این بازی هیچ مبارزه‌ای وجود ندارد و بازی بر اساس هوش و تصمیم گیری های شما رقم میخورد.