حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows XP
Processor: 2GHz Dual Core
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Shader Model 3.0
DirectX: Version 9.0
Storage: 1 GB available space