اطلاعات نسخه XBOX 360:

فریمور: iXtreme LT+ v3.0
کد منطقه: Region PAL
فرمت: ISO - XGD3
ریلیز: COMPLEX

اطلاعات نسخه PS3:

نرم افزار: +CFW 4.75
آیدی بازی: BLUS31564
 ریلیز: iMARS

.