حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows 7 and up
Processor: Dual-Core Intel or AMD processor
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DX11 Dedicated GPU - 1GB VRAM
DirectX: Version 11
Hard Drive: 6 GB available space