پلاتفرم: Android
مسير نصب فايل ديتا: SDcard/Android/Obb/
پيش نياز: اندرويد 2.3.3 و بالاتر