این بازی بصورت آنلاین می باشد و برای اجرا حتما باید به اینترنت متصل باشید.