ویژگی های نسخه مود شده:

  • طلا بی نهایت
  • انرژی بی نهایت
  • مهمات بی نهایت