شخصی که بیشترین گیمراسکور ایکس‌باکس را برای ۱۱ سال در اختیار داشت، سرانجام این رتبه را از دست داد. آقای ریموند کاکس با گیمرتگ Stallion83 شخصی است که ۱۱ سال رتبه اول و بیشترین گیمراسکور ایکس‌باکس را در اختیار داشت. همچنین او اولین شخصی بود که در سال ۲۰۱۴، از مرز ۱ میلیون گیمراسکور گذشت. اما سلطنت ریموند پس […]

نفر اول گیمراسکور ایکس‌باکس رتبه اول خود‌ را پس از ۱۱ سال از دست داد

شخصی که بیشترین گیمراسکور ایکس‌باکس را برای ۱۱ سال در اختیار داشت، سرانجام این رتبه را از دست داد.

آقای ریموند کاکس با گیمرتگ Stallion83 شخصی است که ۱۱ سال رتبه اول و بیشترین گیمراسکور ایکس‌باکس را در اختیار داشت. همچنین او اولین شخصی بود که در سال ۲۰۱۴، از مرز ۱ میلیون گیمراسکور گذشت. اما سلطنت ریموند پس از ۱۱ سال توسط استفن رو با گیمرتگ smernov به پایان رسید. طی ۱۰ سال گذشته، استفن از رقیبان و البته تعقیب‌کنندگان ریموند بوده است.

این موضوع به این دلیل اتفاق افتاد که ریموند کاکس به دلیل مسائل شخصی مربوط به ازدواج خودش، مدتی از دنیای گیم دور ماند و استفن رو از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد.

گیمراسکور فعلی ریموند ۱,۵۸۵,۸۵۴ و گیمراسکور فعلی استفن ۱,۵۹۱,۴۹۰ است.

منبع متن: gamefa