به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از AOTF، چهار عنوان Costume Quest 2 ،Virtua Fighter 2 ،Quantum Conundrum و Frontlines: Fuel of War به لیست پشتیبانی از نسل قبل MICROSOFT اضافه شدند. به این ترتیب، هم‌اکنون 360 عنوان در لیست پشتیبانی از نسل قبل Microsoft قرار دارند.

در حال حاضر تنها از این مطلع هستیم که این چهار عنوان به لیست پشتیبانی از نسل قبل Microsoft اضافه شدند، اما Microsoft برنامه‌ای جدی برای تبلیغات هیجان‌انگیز ندارد و فقط به اضافه کردن آن‌ها به این لیست بسنده کرد.

Microsoft حدود دو سال پیش از برنامه پشتیبانی از نسل قبل رونمایی کرد و کاربران را به این بحث نشاند که بازی‌های قدیمی ارزش تجربه مجدد دارند. به نظر‌ می‌رسد که این مبحث تمام شده و Microsoft دائما بازی‌های دیگر به این لیست اضافه می‌کند و کاربران نیز با استفاده از کنسول خود به تجربه این 360 بازی می‌پردازند.

در پایان شما بیش از همه منتظر اضافه شدن چه بازی به Xbox One هستید؟

منبع متن: pardisgame