فروش بزرگ تابستانی استیم هم تمام شد. امیدواریم که از این فرصت بزرگ استفاده کرده و حسابی در استیم بازی خریده باشید. از طرف دیگری هم امیدواریم که شما در لیست بزرگ کسانی که دقیقا پس از فروش تابستانی، از استیم بیرون انداخته شدن، نباشید.

بیشتر کسانی که حساب کاربری آن‌ها مسدود شده است، احتمالا در بازی‌ها تقلب کرده بودند.

استیم دقیقا یک روز پس از اتمام فروش تابستانی ۲۰۱۷ خود، بیش از ۴۰ هزار حساب کاربری را مسدود کرد. تا به حال مسدود کردن این همه حساب کاربری برای استیم سابقه نداشته است. آخرین باری که استیم کاربران خاطی را از استیم اخراج کرده بود، فقط ۲۵ هزار نفر حساب کاربری خود را از دست دادند.

بیشتر کسانی که حساب کاربری آن‌ها مسدود شده است، احتمالا در بازی‌ها تقلب کرده بودند. مطمئن هستیم هدف اصلی شرکت والو هم دو بازی اصلی خودش بوده است. یعنی بدون شک اکثر کسانی که حساب کاربری خود را از دست داده‌اند، متقلبان دو بازی Dota 2 و Counter Strike: Global Offensive بوده‌اند.

والو کاملا با هدف اذیت کردن این متقلبان، حساب کاربری آن‌ها را روز پس از اتمام فروش تابستانی، مسدود کرده است؛ طوری که آن‌ها دیگر به آن همه خرید خوبی که در این دوره‌ی تخفیف‌ها کرده‌اند، روی اکانت‌های دیگری که ساخته‌اند دسترسی نخواهند داشت.

کسانی که حساب کاربری آن‌ها مسدود شده است، باید قید بازی کردن آنلاین بیشتر عناوین را بزنند و خیلی از قابلیت‌های استیم هم دیگر برای آن‌ها کار نمی‌کند.

منبع: VG247

منبع متن: digikala