با استفاده از این برنامه شما براحتی قادر خواهید بود تا دسترسی به اینترنت را در زمان های مشخص و یا به درخواست شما محدود کنید. شما می توانید ارتباط اینترنتی با وب سایت های مورد نظر را مسدود کنید یا مشخص کنید که کدام برنامه و ویژگی به اینترنت دسترسی داشته باشد. برای مثال شما می توانید تنها دسترسی به ایمیل یا وب سایت هایی که مربوط به کار یا مطالعه هستند را آزاد سازید و دسترسی به منابع غیر اخلاقی و یا وب سایت های خاص را مسدود کنید. از دیگر ویژگی های این برنامه قابلیت رمز گذاری بر ارتباط اینترنتی و یا تنظیم کردن آن جهت غیرفعال شدن خودکار بعد از گذشت مقدار زمانی مشخص می باشد.با استفاده از این برنامه شما می توانید منابع و سایت هایی که دارای محتویات مضر و خطرناک هستند را براحتی مسدود کنید.

 

قابلیت های کلیدی نرم افزار Blumentals Surfblocker :

  • امکان محدودسازی دسترسی به اینترنت
  • امکان جلوگیری از دسترسی به لیست وب سایت های دلخواهتان
  • امکان محدودسازی زمان استفاده از اینترنت
  • امکان تنظیم پسورد برای دسترسی به اینترنت
  • امکان تنظیم وب سایت های دلخواه در لیست سفید
  • امکان زمان بندی برای دسترسی به اینترنت
  • امکان تنظیم حجم مشخص برای استفاده در روز