ویژگی های نرم افزار مدیریت و محافظت از یادداشت ها

  • محافظت از اسناد و تصاویر
  • نگه داری از رمز های اینترنتی
  • قابلیت رمز گذاری برای ورود به برنامه
  • امکان ورود متن از صفحات اینترنتی
  • پشتیبانی از فرمت های مختلف متنی
  • پشتیبانی از تمامی نسخه های ویندوز