قابلیت های کلیدی نرم افزار Total Commander:

 • سیستمی کردن فایل ها و فولدرها
 • برداشتن خاصیت سیستمی فایلها و فولدرها (مثلا در اثر ویروسی شدن)
 • تغییر نام دسته جمعی فایلها با الگوهای پیشرفته و امکانات بی نظیر
 • کپی فایلها و فولدرها با سرعت بالا و بدون اشغال کردن ویندوز و تخمین درست زمان کپی
 • انتقال فایلها با سرعت بالا در مسیرهای مختلف
 • انجام چندین وظیفه در کار با فایلها با سرعت و مدیریت خوب
 • کار ساده با سایتهای FTP تحت نرم افزار
 • تکه تکه کردن فایلها و چسباندن تکه ها به هم
 • فشرده سازی فایلها
 • کار با فولدرهای شبکه از طریق نرم افزار
 • مقایسه فایلها و فولدرها و یکسان سازی آنها با هم
 • نمایش فایل ها و فولدرها به انحاء گوناگون
 • شناسایی فایلهای سیستمی ویروس در هر جا و پاک کردن آنها مانند Autorun.inf