«دیوار بزرگ» مت دیمون و ما را از همان اول می‌اندازد وسط ماجرا. هی پشت سرهم راهزن و هیولا و چینی بر سر مت دیمون می‌ریزد و کلی لحظات اکشن باحال می‌سازد و ما هم کیف تماشایش را می بریم. این آغاز از آن سکانس‌های چند دقیقه‌ای پیش تیتراژی برخی از فیلم‌ها نیست که می‌خواهند […]

[سینماگیمفا]: نقد و بررسی فیلم The Great Wall

«دیوار بزرگ» مت دیمون و ما را از همان اول می‌اندازد وسط ماجرا. هی پشت سرهم راهزن و هیولا و چینی بر سر مت دیمون می‌ریزد و کلی لحظات اکشن باحال می‌سازد و ما هم کیف تماشایش را می بریم. این آغاز از آن سکانس‌های چند دقیقه‌ای پیش تیتراژی برخی از فیلم‌ها نیست که می‌خواهند فقط یک چشمه از خفن‌طور بودن خودشان نشان دهند و بعد شروع کنند به مقدمه چینی برای قصه‌اشان. نه، اینجا ژانگ ییمو« Zhang Yimou» وقت تلف نمی‌کند. همان اول ویلیام(مت دیمون) پر از یال و کوپال از دست یک عده در حال فرار است که گیر یک عده‌ی دیگر می‌افتد که تازه این یک عده‌ی دومی با یک عده‌ی دیگر درگیرند.

لینک مطلب: نقد و بررسی فیلم The Great Wall

نقد و بررسی فیلم The Great Wall| نویسنده: سجاد فرازی‌مقدم

منبع متن: gamefa