- ریلیز SKIDROW

تاریکی قرون رو به پایان است ولی هنوز هم اروپا در آشفتگی به سر میبرد, اربابان پتی و پادشاهان با یکدیگر در حال رقابت هستند. پاپ خواستار یک جنگ صلیبی برای حفاظت از مسیحیان در سرزمین مقدس است و در این راه او حاضر است از تمام سرمایه و دارایی های خود چشم پوشی کند. در حال حاضر بهترین زمان برای شکوفایی سلطنت شما است، گسترش تملک زمین خود و حفظ آینده از سلسله خود، پر کردن خزانه خود، تعیین اتباع، ریشه کن کردن خائن و مرتد، معرفی قوانین و ارتباط برقرار کردن با صدها نفر از اشراف هرکدام با دستوری از شما انجام میشوند. دوستان سطح بالایتان همیشه در حال حمایت به شما هستند اما مراقب باشید چرا که این دوستان در یک زمان پیشرفت میتوانند به بدترین رقبا برای شما تبدیل شوند,‌ البته بعضی از آن ها قابل اعتماد هستند بنابراین شما باید از تمامی زمان خود برای هیبتتان استفاده کنید.
بازی Crusader Kings II Conclave یک بازی استراتژی از سری بازی های معروف پادشاهان جنگهای صلیبی است که شما را در راس قرون وسطی در اروپا در میان جدال های و درگیری ها بر سر تاج و تخت قرار میدهد,‌ در این بازی شما با کوچکترین اشتباهی میتوانید همه چیز را به باد دهید. شروع یک بازی در هر نقطه بین 1066 و 1337 و بازی تا سال 1453, به دست آوردن اعتبار برای هر شخصیت های پی در پی بازی, دفاع در برابر یورش گروه ترکان و مغولان و مبارزه با پاپ برای کنترل اسقف به عنوان برخی از ویژگی های این بازی هستند. در حالت مالتی پلیر شما میتوانید تا سقف 32 بازیکن به رقابت آنلاین با دسوتان خود بپردازید. پیشنهاد میکنیم این بازی را از دست ندهید.