* بازی انلاین می باشد و برای اجرای بازی حتما باید به اینترنت متصل باشید
* دیتای بازی بعد از نصب به صورت اتوماتیک دانلود خواهد شد