توجه:

  • بازی Respawnables آفلاین است اما برای اجرای اولیه اینترنت مورد نیاز است.