ویژگی های برنامه ساده و حرفه ای ویرایش عکس:

  • عملکرد سریع و محیط کاربری جذاب
  • بهینه سازی تمام عکس های شما تنها با یک کلیک
  • انتخاب و حذف قرمزی چشم
  • چرخش تصویر با یک کلیک
  • پشتیبان گیری خودکار: قابلیت بازگشت تصاویر اصلی در هر زمان
  • نمایش دهنده تصاویر برای تسریع در امور