ویژگی های نرم افزار هوشمند خاموش کردن خودکار کامپیوتر:

  • قابلیت اجرای دستورات مختلف مانند خاموش کردن ری استارت و ...
  • اجرای برنامه های انتخابی کاربر بصورت اتوماتیک
  • قابلیت بروزرسانی آنلاین
  • دارا بودن ابزار های مختلف مانند نمایشگر CPU و رم